העלפט די חתן און כלה גיין אונטער די חופה אין געציילטע טעג

$28,662 of $35,000 raised

raised by 391 people in 4 days

בס"ד

לכבוד ידידי היקר,

ביטע נעם א מינוט און ליין דורך די קומענדיגע פאר שורות.

עס האנדעלט זיך פון מיין נאנטער ידיד א וואוילע יונגערמאן וואס איז ל"ע איבערגעבליבן איינער אליינס מיט א שטוב פון קליינע קינדערלעך. ער צורייסט זיך מיט א געוואלדיגע מסירות נפש זיי צו אויפציען, ווען אין די זעלבע צייט פרובירט ער אלעס מעגליך אויך אנצוהאלטען זיין פרנסה אריינצוברענגען די נויטיגע געברויכען אין שטוב ווי עסן קליידונג און נאך, טראגענדיג די ראלע סיי פון א טאטע און סיי פון א מאמע. ער ברעכט כמעט אונטער יעדע חודש צו דעקן זיין בודזשעט, ווען נישט די הילף פון עטליכע קרובים וידידים.

ער האט ברוך השם א שידוך געטוען מיט זיין ערשטע קינד עטליכע חדשים צוריק מיט די באשערטע א כלה א יתומה. אבער ער קען נישט אליינס דעקן די אסטראנאמישע הוצאות החתונה, ואין בידו לפורטה אפילו שוה פרוטה.

ער איז ארומגעגאנגען זאמלען געלט פאר עטליכע חדשים קלאפענדיג אויף די טירן פון טייערע יודן נדיבים בעם וואס האבן אים שיין אויפגענומען און ארויסגעהאלפן מיט שיינע סכומים, אבער עס איז ווייט פון גענוג צו דעקן די גרויסע הוצאות החתונה.

ער שטייט ממש געציילטע טעג פאר די חתונה און ער דארף נאך האבן פערציג טויזענט דולער צו באצאלן פאר די הוצאות החתונה ווי די זאל, די מוזיק, די בדחן, די שטריימל, די בגדים, אבער ער האט נישט ליידער דאס געלט!

מען רעדט נישט פון קיין ספענדערייען אדער לוקסעריעזע פיטשעווקעס, מ'רעדט דא פשוט פון די הוצאות פאר די מינימאלע געברויכן פאר א חתונה, צו קענען פירן דאס קינד אונטער די חופה מיט א פרייליך הארץ און רואיגן געמיט.

די חתן און די כלה האבן ביידע אזויפיל מיטגעמאכט ליידער אין זייער לעבן! ווי קען מען שטיין גלייכגילטיג אין די זייט און צוקוקען זייער צער שטייענדיג ממש געציילטע טעג פאר די חתונה און עס איז נישט דא די געלט צו קענען גיין אונטער די חופה?

דעריבער ווענדט איך מיך צו דיר מיט א הייסע בקשה זיך אנצושליסן מיט א שיינעם סכום צו קענען שאפן די נויטיגע פערציג טויזענט דולר צו דעקן די הוצאות החתונה.

דער שו"ע פסק'נט "ואין לנו צדקה חשובה וגדולה יותר מלחתן עניים" (שו"ע יו"ד רמט, טו).

עס איז באקאנט די ווערטער פון די הייליגע מהרש"א זי"ע (א זיידע פון די חתן) אז ווען מען וועט ארויפקומען אויבען אין הימל לאחר מאה ועשרים וועט מען פרעגען צו מען האט געהאלפן חתונה מאכן א יתום אדער א יתומה.

דער הייליגער תנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי זאגט א מורא'דיגע מימרא כל העוזר לישראל כאילו עוזר הקב"ה, איר האט יעצט א פאסיגע געלעגנהייט ארויסצוהעלפן דעם אייבירשטן כביכול אליינס!!

אלזא ביטע זייט אייך יעצט משתתף מיט א שיינעם סכום און העלפט דעם חתן און כלה גיין אונטער די חופה בשעה טובה ומוצלחת!

ובזכות פון די גרויסע מצוה זאלט איר געבענטשט ווערן בכל מילי דמיטב בגשמיות ורוחנית נחת פון די קינדער וכל טוב סלה!

נ. ב. ביטע העלף מיר דערגרייכען די ציהל פון פערציג טויזענט דולער צו באצאלן פאר די הוצאות החתונה, דורך בעהטן דיינע נאנטע ידידים זיי זאלן זיך אויך משתתף זיין.

געדענק! פרוטה פרוטה מצטרפת לסכום נכבד!

תזכו למצוות שפע ברכה והצלחה.

;

;
$28,662 of $35,000 raised

raised by 391 people in 4 days

Created by

העלפט ארויס די חתן און כלה
January 2019

Contact this campaign

Donations

Issac Goldstein donated

2 days ago $18.00
In honor of Joel Schwartz

Anonymous donated

3 days ago $10.00
In honor of Yoely Schwartz

Menachem Weiss donated

1 week ago $36.00
In honor of Menachem Hoffman

Anonymous donated

1 week ago $200.00

Gershon Silber donated

1 week ago $36.00
In honor of Yitzchok Serhoffer

Anonymous donated

1 week ago $100.00
In honor of Yossi m

Moshe Marcus donated

1 week ago $36.00
In honor of Yitzchok Serhofer

Mordechi Gelb donated

1 week ago $200.00

SHIMONE NAHON donated

1 week ago $100.00
In honor of Yitz Serhofer

Anonymous donated

1 week ago $50.00
In memory of A wonderful woman

Ezriel Gelb donated

1 week ago $18.00
In honor of Avrumy Holtzer

JOEL PARNES donated

1 week ago $50.00

Simone Millet donated

1 week ago £5.00
In honor of Lizzie Millet y Alberto Abadi

Anonymous donated

1 week ago $10.00

Shie Weisberg donated

1 week ago $18.00
In honor of Menachem Hoffman

TELEBROAD LLC donated

1 week ago $100.00
In honor of Menachem Hoffman

Anonymous donated

1 week ago $10.00

Anonymous donated

1 week ago $36.00
In honor of Favi rosenwasser

Anonymous donated

1 week ago $20.00

Chaim H Wertzberger donated

1 week ago $18.00
In honor of Menachem

Anonymous donated

1 week ago $18.00

Menachem Hoffman donated

1 week ago $18.00

Anonymous donated

1 week ago $18.00

Abe donated

1 week ago $36.00
In honor of Laser perlmutter and m...

YEHUDA FIXLER donated

1 week ago $50.00
In honor of Joel Braver

Anonymous donated

1 week ago $72.00
In honor of Rabbi Jack Lefkowits

Anonymous donated

1 week ago $18.00

Shia Kohn donated

1 week ago $360.00

Yankl Guttman donated

1 week ago $72.00
In honor of My Beloved Yeoli Braver

בעריש יונגרייז donated

1 week ago $54.00
In memory of לע"נ שלמה בן ארי ז"ל

Joseph Lazar donated

1 week ago $10.00
In honor of יואל שווארטץ

Ben Zahler donated

1 week ago $50.00
In honor of J braver

Yides Ackerman donated

1 week ago $100.00
In honor of Joel braver

Environmental Chemical Zisha Braun donated

1 week ago $15.00
In honor of In honor of R Yoil Meislish - We stay neighbors...

Zalmen Leib Schwartz donated

1 week ago $50.00
In honor of Yoel braver

Oizer Fried donated

1 week ago $20.00
In honor of M n

L Y Friedman donated

1 week ago $36.00
In honor of Yoely braver

M L donated

1 week ago $18.00
In honor of chosen and kallah

Mordechai Hersh Retek donated

1 week ago $100.00
In honor of Yoely Braver

Y Rosenberg donated

1 week ago $18.00
In honor of Yaakov Meir Sobel

Chaim Shraga Lebowitz donated

1 week ago $500.00
In honor of yoely schwartz

Avrumy Katz donated

1 week ago $20.00
In honor of Permo and mn

Chaim Schwartz donated

1 week ago $50.00
In honor of יעקב מאיר

Laser Friedman donated

1 week ago $110.00
In honor of M n and my best friend laser

Anonymous donated

1 week ago $54.00

H Basch donated

1 week ago $50.00
In honor of M n

Anonymous donated

1 week ago $360.00
In honor of ר' יואל בראווער

S Kraus donated

1 week ago $18.00
In honor of mendy neiman

Shaul Perlstein donated

1 week ago $25.00
In honor of shaul perlstein

J Guttman donated

1 week ago $100.00
In honor of ר׳ יואל בראווער

Moshe Shmiel Rosenberg donated

1 week ago $20.00
In honor of Mendy

Eli Klein donated

1 week ago $250.00
In honor of יואל בראווער

Fishel Lebowitz donated

1 week ago $180.00
In honor of Yoely Braver

Berl Halberstam donated

1 week ago $18.00

Joel Wieder donated

1 week ago $100.00
In honor of יואל בראווער

Anonymous donated

1 week ago $360.00
In honor of W38

Joel Fischer donated

1 week ago $50.00
In honor of Yossy is the Best as always

David Cohen donated

1 week ago $18.00
In honor of Yossi Steinfeld

Cheskl Lefkovits donated

1 week ago $100.00

Anonymous donated

1 week ago $18.00

Zaidy & Babi Altman donated

1 week ago $50.00
In honor of Yitzchok Serhofer

David Rosenbaum donated

1 week ago $50.00
In honor of Yoely Schwartz

Edt donated

1 week ago $10.00
In honor of Moishe rokeach

Abraham Wurzberger donated

1 week ago $50.00
In honor of Yoely Schwartz

Y S Huss donated

2 weeks ago $72.00
In honor of Yoely Schwartz

Isaac Niederman donated

2 weeks ago $26.00
In honor of Yoeli Lebowitz

Nachman Strulewitz donated

2 weeks ago $360.00
In honor of רבי יואל ס.

C R donated

2 weeks ago $5.00
In honor of Joel Schwartz

Yehuda Hartman donated

2 weeks ago $20.00
In honor of משה רוקח

David Lefkowitz donated

2 weeks ago $100.00

Sendy Sicherman donated

2 weeks ago $10.00
In honor of יואלי שווארץ the one and only

Ezra Bauer donated

2 weeks ago $100.00
In honor of Chaim Menashe Freund

Y. Katz donated

2 weeks ago $54.00
In honor of RABBI OZER FRIED

B Stein donated

2 weeks ago $10.00
In honor of ידידי העסקן ר' יואל שווארטץ

Anonymous donated

2 weeks ago $50.00
In honor of Yoely landau

Yakov Telsner donated

2 weeks ago $18.00
In honor of Yoely Schwartz

Avrumy Holczler donated

2 weeks ago $36.00
In honor of Yoily Schwartz

DMW donated

2 weeks ago $100.00
In honor of Bru, Mendy, DMS, Lazer P

Sander Winkler donated

2 weeks ago $25.00
In honor of הערש אלימילך גליק

Anonymous donated

2 weeks ago $18.00
In honor of לרפואת נח בן יענטל דבורה

Naftoli Jacobowitz donated

2 weeks ago $100.00
In honor of חיים בער מייזעלס

S. Greenberger donated

2 weeks ago $36.00
In honor of Mr. Super Sound

Anonymous donated

2 weeks ago $18.00
In honor of Hersh gluck

MJ donated

2 weeks ago $26.00
In honor of Hershey Gluck

Joel donated

2 weeks ago $180.00
In honor of Joel loundaw

Eli Heimlich donated

2 weeks ago $36.00
In honor of יואלי פריינד פון לעיקוואד

Moses Waldman donated

2 weeks ago $18.00
In honor of ר' יואל פריינד פון לעקוואד

Anonymous donated

2 weeks ago $36.00
In honor of מענדי ניימאן

Chaim donated

2 weeks ago $50.00
In honor of מחו

Anonymous donated

2 weeks ago $10.00

מרדכי יושע העלד donated

2 weeks ago $36.00
In honor of ידיד כל בית ישראל חיים בער

Yiddy Morgenstern donated

2 weeks ago $18.00
In honor of Motty Katz

Joel Gross donated

2 weeks ago $25.00
In honor of יואל לאנדא

Shie Berko donated

2 weeks ago $36.00
In honor of ליפא מייזעלס

Good donated

2 weeks ago $50.00

Anonymous donated

2 weeks ago $72.00
In honor of C.B.Meisels

Rolando Lopes donated

2 weeks ago $36.00
In honor of Jerry from TRI STATE

יצחק donated

2 weeks ago $1.00
In honor of צדקה

Samuel Kaff donated

2 weeks ago $36.00
In honor of Yirmy Katz

Wercberger Joel donated

2 weeks ago $18.00
In honor of הצדיק יואלי לאנדא פון טריי סטעיט לאמבער

א.מ.ש. donated

2 weeks ago $36.00
In honor of הר'ר ליפא מייזעלס והר'ר יואל שווארץ

Zichron Ayal Fundation donated

2 weeks ago $36.00
In honor of Yoily Schwartz

Joel Rosenberg donated

2 weeks ago $20.00
In honor of R' Yidel Melber

Liebish Guttman donated

2 weeks ago $36.00
In honor of Joel Landau

Israel Zigelman donated

2 weeks ago $18.00
In honor of לכבוד ר ליפא, ולע״נ יוסף מאיר בן אברהם

Jacob Glanz donated

2 weeks ago $18.00
In honor of Yoeli Schwartz

Anonymous donated

2 weeks ago $2.00
In honor of Jeery

Joseph Godinger donated

2 weeks ago $36.00
In honor of Yarmyhe kats

Anonymous donated

2 weeks ago $500.00
In honor of Refuah sheleima for Mordechai Dovid Ben Chaya Sarah Mindel

Cheskel Goldberger donated

2 weeks ago $100.00
In honor of Yoily Landau - Giving an order without you wouldn’t be the same

Anonymous donated

2 weeks ago $20.00
In honor of רב הצעיר דקראסנא

Israel Rosenberg donated

2 weeks ago $36.00
In honor of Lehasig R Yeedle

Sara Wurzberger donated

2 weeks ago $18.00
In honor of Yoel Schwartz

Anonymous donated

2 weeks ago $2.00

Mordechai Spitzer donated

2 weeks ago $18.00

Fraylich Uniform donated

2 weeks ago $1,800.00

Yumi Lowy donated

2 weeks ago $18.00
In honor of Yoel Schwartz

Joel Schaffer donated

2 weeks ago $50.00
In honor of Yoely lando&yoely Schwartz

Ahron Singer donated

2 weeks ago $18.00
In honor of Yoely landau

אהרן מרדכי בוים donated

2 weeks ago $18.00
In honor of ישראל בן רבקה זיווג הגון בקרוב

Moshe Kalisch donated

2 weeks ago $5.00
In honor of Yoel Schwartz

YeK donated

2 weeks ago $50.00
In honor of Yoel landau

Aryeh Berger donated

2 weeks ago $18.00
In honor of Yoel Schwartz

Anonymous donated

2 weeks ago $18.00
In honor of Yoel Schwartz

Pinchus F donated

2 weeks ago $50.00
In honor of Mendy Weinberger

Avrumi R donated

2 weeks ago $400.00
חזק ואמץ ה' עמך

Moishy Glick donated

2 weeks ago $36.00
In honor of Lipa Meisels

Jacob Friedman donated

2 weeks ago $50.00
In honor of Lipa Meisels

JOEL DESSER donated

2 weeks ago $25.00
In honor of ידידי העסקן הר"ר יואל שווארטץ

Mel donated

2 weeks ago $36.00
In honor of Yoeli Landau

Shia Waldman donated

2 weeks ago $50.00
In honor of Yoely Landau

Shea Gluck donated

2 weeks ago $72.00
In honor of yoely landau and Bernie

Hershy Noe donated

2 weeks ago $36.00
In honor of Yoely Landau

Sam Spira donated

2 weeks ago $18.00
In honor of ליפא און חיים בער מייזעלס

אליעזר ליבר מייזליש donated

2 weeks ago $50.00
הצלחה רבה

57 Milton St donated

2 weeks ago $250.00
In honor of יואל לאנדא

Yossi W donated

2 weeks ago $18.00
In honor of ידידי העסקן הר"ר יואל שווארטץ

Meilech Spitzer donated

2 weeks ago $50.00
In honor of My dear shvooger Lipa Meisels

ABRAHAM LANDAU donated

2 weeks ago $18.00
In honor of Mendi Weinberger

Jacob Hillman donated

2 weeks ago $18.00
In honor of Y.S.

Eye Q Vision donated

2 weeks ago $54.00
In honor of R’ Lipa, R’ Mendi, & R’ Yoel

Yossi Mohadeb donated

2 weeks ago $36.00

Sholem Felberbaum donated

2 weeks ago $26.00
In honor of Lipa Meisels-Super Sounds Studio

Levi Folger donated

2 weeks ago $180.00

Anonymous donated

2 weeks ago $10.00

Yeedle Melber donated

2 weeks ago $180.00
In honor of ידידי היקר והנכבד

Anonymous donated

2 weeks ago $118.00
In honor of ...

Anonymous donated

2 weeks ago $18.00
In honor of Mendy Weinberger

Greenfeld Productions donated

2 weeks ago $36.00
In honor of לכבוד ר'ליפא

Environmental Chemical Zisha Braun donated

2 weeks ago $10.00
In honor of In honor of Yoily Shonfeld

Joel Goldstein donated

2 weeks ago $18.00
In honor of Mendy Weinberger

Mendy Rosen donated

2 weeks ago $200.00
בעל שמחה

יואל קליינבערגער donated

2 weeks ago $18.00
In honor of ידידי היקר ר' ליפא מייזעלס

Yoel Torim donated

2 weeks ago $18.00
In honor of Y Schwartz

Yidel Stark donated

2 weeks ago $70.00
In honor of yoely schwartz

Ezriel Mandel donated

2 weeks ago $10.00
In honor of Shlomo ehrlich

Shaya Farkas donated

2 weeks ago $36.00

Samuel Weber donated

2 weeks ago $100.00
In honor of R Shloimy Ehrlich

Anonymous donated

2 weeks ago $18.00

Amrom Schwartz donated

2 weeks ago $100.00
In honor of Yoel Schwartz

Jb donated

2 weeks ago $36.00

Yaakov Silverstein donated

2 weeks ago $1.00
In honor of R osher

Oizer Fried donated

2 weeks ago $96.00
In honor of רב הצעיר דקראסנא

Anonymous donated

2 weeks ago $25.00
In honor of Mendy

Mordche Rubinstein donated

2 weeks ago $36.00
In honor of Yitzchok sherhofer

Moshe Streicher donated

2 weeks ago $36.00
In honor of Yitchok

Aaron donated

2 weeks ago £20.00

J W donated

2 weeks ago $20.00
In honor of Zev Weinberger

Gedalye Appel donated

2 weeks ago $20.00
In honor of Berl Honig

Herman Stern donated

2 weeks ago $100.00
In honor of My very close friend

Mendy Weinberger donated

2 weeks ago $180.00
In honor of Mendy Weinberger

Levi donated

2 weeks ago $18.00

Shlomy Klagsbald donated

2 weeks ago $18.00
In honor of חיים בער

Joel Schonfeld donated

2 weeks ago $100.00

Anonymous donated

2 weeks ago $18.00
In honor of Yoely G"B & Lipa/Bernie Meisels

Ben Gross donated

2 weeks ago $500.00
In honor of Ben Webber

Emanuel Zelcer donated

2 weeks ago $50.00
In honor of Benyomin weber

Moshe Mayer donated

2 weeks ago $10.00
In honor of Moshe Mayer

Ben Weber donated

2 weeks ago $500.00
In honor of Hatzadik

Berl Spitzer donated

2 weeks ago $36.00

Alter Shteierman donated

2 weeks ago $18.00

Design By Nichy donated

2 weeks ago $18.00
In honor of Y.V. glick & L. meisels

I.F. donated

2 weeks ago $18.00
In honor of Mendel Hersh

Laser Schondorf donated

2 weeks ago $100.00
In honor of Yitzchuk Serhofer

Benny Gottlieb donated

2 weeks ago $36.00
In honor of כל הצדיקים

Adler donated

2 weeks ago $18.00
In honor of Mn

Abraham Hershkowitz donated

2 weeks ago $50.00

Chaim Halberstam donated

2 weeks ago $20.00
In honor of ידידי היקר הגה"צ רב דקהל נועם ורצון שליט"א

Yakov Volf Glick donated

2 weeks ago $18.00
In honor of דודי היקר ר' ליפא מייזעלס

Anonymous donated

2 weeks ago $18.00
In honor of חיים בער

יצחק יודא סטראלאוויטש donated

2 weeks ago $100.00
M n

יואל שווארטץ donated

2 weeks ago $36.00
In honor of חיים בער

Naftali Unger donated

2 weeks ago $100.00
In honor of Chaim Ber Meisels

JG donated

2 weeks ago $36.00
In honor of ידידי היקר יואל שווארטץ

Joseph Schwartz donated

2 weeks ago $36.00
In honor of Yoel schwartz

Joel Leifer donated

2 weeks ago $52.00
In honor of רבי יואל שווארטץ הי״ו

Meilech Brach donated

2 weeks ago $25.00
In honor of Yoel schwartz

Joel Waldman donated

2 weeks ago $100.00

Meilech Kremer donated

2 weeks ago $18.00
In honor of ר' יואל שווארטץ

Avigdor Friedman donated

2 weeks ago $36.00
In honor of Yoel schwartz

ISAAC CUAN donated

2 weeks ago $36.00
In honor of Joel schwartz

יחזקאל גליק donated

2 weeks ago $25.00
In honor of my greatest Shvuger Yoely Schwartz

Judith Englard donated

2 weeks ago $18.00
In honor of ישראל אזריאל עליעזר בן משה דוד

יקותיאל באסול donated

2 weeks ago $100.00
In honor of My dear friend Yoely Schwartz

Pinchas Braun donated

2 weeks ago $500.00
In honor of Yoel Schwartz

Yoel Ben Chaneh Hinda donated

2 weeks ago $360.00
In honor of R, yoel schwartz@ypel ascher ben yakov shia wertzberger

Mordechai Glick donated

2 weeks ago $18.00
In honor of Harav yoel labin

Anonymous donated

2 weeks ago $14.00
In honor of רב הצעיר דקראסנא

Yoel Wertheimer donated

2 weeks ago $100.00
In honor of Yoel Schwartz

Avrum Wolf Appel donated

2 weeks ago $20.00
In honor of ידידי עסקן נמרץ ר' יואל שווארטץ

Aron M. Mayerowitz donated

2 weeks ago $72.00
In honor of yoely schwartz

Freund Chaim donated

2 weeks ago $10.00
In honor of Mendy

Joel Neuman, 1040 Express Accounting donated

2 weeks ago $25.00
In honor of Yoel Schwartz

Aba Winkler donated

2 weeks ago $20.00
In honor of My friend yoily Schwartz

H G donated

2 weeks ago $50.00
In honor of M n

Pinchus Fisch donated

2 weeks ago $18.00
In honor of לכבוד חברי היקר נאום הלוכות אהוב על כל הרב ר' יואל שווארטץ

David Kish donated

2 weeks ago $25.00
In honor of Mendy Neuman

Leiby Beilus donated

2 weeks ago $36.00
In honor of בהשתדלות ר' מרדכי איתמר ני"ו

Moshe Altman donated

2 weeks ago $101.00
In honor of Yitzchok Sherhofer

Y H donated

2 weeks ago $200.00
In honor of בהשתדלות חיים בער

Anonymous donated

2 weeks ago $36.00
In honor of שליט"א לכבוד הרב הגאון ר' עוזר

Max Laufer donated

2 weeks ago $36.00
In honor of ידידי עסקן נמרץ ר' יואל שווארטץ

Joseph Desser donated

2 weeks ago $25.00
In honor of Yoely Schwartz

Beri R donated

2 weeks ago $36.00
In honor of ר' יואל שווארץ נ"י and Mendy

Yoely הכהן Landau donated

2 weeks ago $100.00
In honor of ידיד כל בית ישראל הר"ר יואלי שווארטץ

Chaim Ruttner donated

2 weeks ago $36.00
In honor of ר יואל שווארץ

Anonymous donated

3 weeks ago $40.00
לכבוד אהרן יעקב וויזעל

Anonymous donated

3 weeks ago $24.00
In honor of ...

שמחה מיטטעלמאן donated

3 weeks ago $18.00
In honor of ר מרדכי איתמר הירש

Y Y S donated

3 weeks ago $20.00
In honor of My special nephews Herav Oizer Shlit"a

A R donated

3 weeks ago $100.00
In honor of Elezer Perlmuter (radvan)

Anonymous donated

3 weeks ago $180.00
In honor of ר יואל שווארץ ני"ו

SDA donated

3 weeks ago $20.00
In honor of R' Oizer Fried

Abe Fulop donated

3 weeks ago $18.00
In honor of Mandy Neuman and Lazer Perlmuter

יואלי רוטה donated

3 weeks ago $10.00
In honor of רב הצעיר דקראסנא

Moshe Rosenthal donated

3 weeks ago $18.00
In honor of הרב עוזר שליט"א

יואל גאנץ donated

3 weeks ago $30.00
In honor of רב הצעיר דקראסנא

שמחה donated

3 weeks ago $18.00
In honor of העסקן ר יואל שווארץ ני

Naftali Wagschal donated

3 weeks ago $180.00
In honor of Chaim Ber

David Kaufman donated

3 weeks ago $20.00
In honor of Yoel Schwartz

Sanny Bernath donated

3 weeks ago $64.00
In honor of Mendy

Joel Klein donated

3 weeks ago $180.00
In honor of Mitty Hirsch

Leiby Weiss donated

3 weeks ago $50.00
In honor of Joel Schwartz

Henry Weber donated

3 weeks ago $30.00
In honor of Shloimy Weber

Lipadeutschacn@gmail.com donated

3 weeks ago $20.00
In honor of Yoeli Schwartz

M Perlmutter donated

3 weeks ago $91.00
In Honor of laser Perlmutter

Moshe R. donated

3 weeks ago $200.00
In Honor of Motty Hirsch

S Neuman donated

3 weeks ago $54.00
In Honor of Motty Hirsch

Anonymous donated

3 weeks ago $36.00

Hannah M donated

3 weeks ago $90.00

Anonymous donated

3 weeks ago $150.00
In Honor of Motty Hirsch

Chaim Hirsch donated

3 weeks ago $180.00
In Honor of Motty Hirsch

Anonymous donated

3 weeks ago $50.00

Josef Friedman donated

3 weeks ago $26.00
In honor of Menday

Hershy Schwartz donated

3 weeks ago $36.00
In honor of Motty Hirsch

Moses Davidowitz donated

3 weeks ago $18.00

Yonay Lefkowitz donated

3 weeks ago $36.00
In honor of מענדי ניימאן

Myer Gold donated

3 weeks ago $5.00
In honor of Achem Baderech

Anonymous donated

3 weeks ago $18.00
In memory of מרן רביה"ק יואל ב"ר אורי זצוק"ל

Joseph donated

3 weeks ago $10.00
In honor of Yoily shwartz

Joel Lebowitz donated

3 weeks ago $27.00

Anonymous donated

3 weeks ago $101.00
In honor of אלע געטרייע עסקנים ידידים וחשובים...בכלל ובפרט.. הרב עוזר הכהן..מרדכי איתמר. ומענדי..

Yaakov Samet donated

3 weeks ago $18.00
In honor of Yoely Schwartz. Keep up your great work. Di Zchis Zul Eich Beishtein

ח ש ז מ donated

3 weeks ago $200.00
בעל שמחה

Yoely Eigner donated

3 weeks ago $36.00
In honor of Dovid Mier

Shaya Levi donated

3 weeks ago $50.00
In honor of Yoel Strulovitch

Hershy Karpen donated

3 weeks ago $18.00
M n

Oizer Fried donated

3 weeks ago $18.00
In honor of M n

Anonymous donated

3 weeks ago $18.00
In honor of חיים בער

Anonymous donated

3 weeks ago $50.00
In honor of בהשתדלות חיים בער מייזעלס

Abraham Kalisch donated

3 weeks ago $10.00
In honor of Yoely Schwartz bobo

Chaim Gluck donated

3 weeks ago $18.00
In honor of מענדי ניימאן

L.A. Rosenzweig donated

3 weeks ago $180.00

YOEL FRIEDRICH donated

3 weeks ago $18.00

Aron Bitan donated

3 weeks ago $36.00
In honor of Yedidi R' Yoeli Schwartz

Yossi Ackerman donated

3 weeks ago $18.00

Chaim Elya Hartman donated

3 weeks ago $100.00

David Salamon donated

3 weeks ago $36.00
In honor of Yoely Schwartz

N S donated

3 weeks ago $100.00
בעל שמחה

Y S S donated

3 weeks ago $500.00

Mayer Hecht donated

3 weeks ago $18.00
In honor of Yoely Schwartz

Y M Stuhl donated

3 weeks ago $50.00
In honor of Muti Hirsh

יצחק יודא מאשקאוויטש donated

3 weeks ago $18.00

Volvy Goldberger donated

3 weeks ago $18.00
In honor of Yoel Schwartz

Heshy Itzkowitz donated

3 weeks ago $18.00
In honor of Yoel Schwartz

Joseph J Jacobowitz donated

3 weeks ago $36.00
In honor of My friend R Yoel Schwartz

Mr. Fruit donated

3 weeks ago $250.00

Pinchas Mendlowits donated

3 weeks ago $18.00

Judah Werczberger donated

3 weeks ago $10.00
In honor of My dear friend Yoely Schwartz

A S donated

3 weeks ago $50.00
In honor of My not so best summer neighbor! And lazer permutter

Ari Hershkowits donated

3 weeks ago $200.00

Yitzchok Serhofer donated

3 weeks ago $100.00
In honor of Yitzchok Serhofer

Yitzchok Friedrich donated

3 weeks ago $50.00
In honor of אליעזר פערלמוטטער דוד מאיר שוויממער מענדי ניימאנן יואלי בר"א

S L donated

3 weeks ago $10.00
In honor of My dear friend yoely Schwartz

Binyomin Neufeld donated

3 weeks ago ₪50.00
In honor of Mendy Neuman

Yermie Tessler donated

3 weeks ago $18.00
In honor of העסקן הנמרץ ר' יואל שווארץ

Yoely Friedman donated

3 weeks ago $26.00
In honor of The one and only Moshe Duvid

Zevy Pollak donated

3 weeks ago $18.00
In honor of Mendy Neuman

Anonymous donated

3 weeks ago $50.00

Anonymous donated

3 weeks ago $72.00
In honor of ידידי ר׳ מרדכי

Anonymous donated

3 weeks ago $18.00

Herman Kahan donated

3 weeks ago $100.00
In honor of חתני כבני איש האשכולות מאטי

Asher Guttman donated

3 weeks ago $36.00
In honor of Mendy Neiman

R’ Hershey Zorger(Plastics Galore) donated

3 weeks ago $40.00
In honor of Yitzchok Serhofer

Ryne Cleaning & Maintenance - Shia Spitz donated

3 weeks ago $101.00
In honor of Magid Shiur / Chavrisah R' Oizer Fried

Anonymous donated

3 weeks ago $500.00
In honor of די חבריא קדישא

M. Fulop donated

3 weeks ago $50.00
In honor of 'מרדכי איתמר און מענדל הערש מיט די גאנצע חברי

Meilech Altman donated

3 weeks ago $200.00
In honor of Yitzchk serhofer

Shimon Kleinman donated

3 weeks ago $500.00
In honor of אלע וואס רעדן נישט ביים דאווענען

Anonymous donated

3 weeks ago $180.00
לכבוד מאטי

Chaim Mendel Rosenberg donated

3 weeks ago $100.00

Yi Guttman donated

3 weeks ago $52.00
In honor of פריעדהמגיד שיעור הרה"ג רבי עוזר

Benjamin Hirsch donated

3 weeks ago $36.00
In honor of איש החסד מרדכי איתמר

יואלי גוטטמאן donated

3 weeks ago $180.00
In honor of אז מיין בעסטע שוואגער מענדי בעט דארף מען געבען

Sheya Rub donated

3 weeks ago $50.00
In honor of Mendy nieman

Anonymous donated

3 weeks ago $150.00
In honor of מענדל הערש ניימאן

Dov Frankel donated

3 weeks ago $18.00
In honor of Mendy Neuman

Anonymous donated

3 weeks ago $180.00

Simon Landau donated

3 weeks ago $18.00
In honor of ארי קרויס מיין בעסטע חבר

Chaim Weiss donated

3 weeks ago $36.00
In honor of Mendy newman

Joel Grunbaum donated

3 weeks ago $3.00

Y Brill donated

3 weeks ago $50.00
In honor of איש החסד מאטי

Sheya Seidenfeld donated

3 weeks ago $72.00
In honor of מאטי

Menachem Hartman donated

3 weeks ago $36.00
In honor of Motty & the others

Joseph Kahan donated

3 weeks ago $180.00
In honor of מאטי הירש

Kalmy Abrmo donated

3 weeks ago $18.00
In honor of Ari krausz

Moses Guttman donated

3 weeks ago $180.00
In Honor of Motty Hirsch

Mordechai Landau donated

3 weeks ago $100.00
In Honor of Motty Hirsch

ELUZER PODRIGAL donated

3 weeks ago $72.00
In honor of די עולם

A K donated

3 weeks ago $50.00
In honor of די גאנצע לינקע זייט

Moses Hershkowitz donated

3 weeks ago $18.00
In honor of הרה"צ ר יעקב יוסף שליטא אבדק"ק ויזניץ לאנדן וויליאמסבורג

Chaim Elya Klien donated

3 weeks ago $2.00
In honor of Processing fees

Chaim Elya Klein donated

3 weeks ago $18.00
In honor of MN DMS

Zisha Braun Environmental Chemical donated

3 weeks ago $10.00
In honor of In honor of best brother Shloimy Braun

Moishy Richter donated

3 weeks ago $36.00
In honor of Motty Hirsch

Motty Katz donated

3 weeks ago $18.00

B. Y. Abramowitz donated

3 weeks ago $18.00
In honor of Mendy Neuman

Avrumi Gelbstein donated

3 weeks ago $100.00
In honor of מוטי הירש

Solomon Moskowitz donated

3 weeks ago $18.00
In honor of Ari Kross

Akiva Weisz donated

3 weeks ago $36.00
In honor of מענדי ניימאנן

Lazar Farkas donated

3 weeks ago $25.00
In honor of Mutty

Ari Schwartz donated

3 weeks ago $36.00
In honor of YYH & MHN

Yidel Falkowitz donated

3 weeks ago $180.00
In Honor of Motty Hirsch

Moshe Volf Freund donated

3 weeks ago $500.00
In Honor of Motty Hirsch

Shlomo Greenfeld donated

3 weeks ago $20.00
In honor of Mendy Neiman

Y M Freund donated

3 weeks ago $36.00
In honor of Best country neighbor Mandy

Anonymous donated

3 weeks ago $18.00
In honor of Mendy Neuman. D M Schwimer, L Perlmutter. Y Schwartz.

Anonymous donated

3 weeks ago $18.00

Anonymous donated

3 weeks ago $25.00
In honor of Feter Mutty

Abraham Tordjman donated

3 weeks ago $18.00
In honor of Avraham Benel and Yosef Daniel

David Fried donated

3 weeks ago $18.00
In honor of David Mier Shimmer, Mendy Nueman

Anonymous donated

3 weeks ago $18.00
In honor of מאטי הירש

Anonymous donated

3 weeks ago $250.00
In honor of Our Magid Sheer, Harav Oizer Shlit"a

Shia Guttman donated

3 weeks ago $26.00
In honor of די בעסטע שוואגער מענדי

מרדכי פינחס ברוין donated

3 weeks ago $10.00
In honor of פעטער הערשי ברוין

Yoel Bittman donated

3 weeks ago $100.00
In honor of Yoely bittman

Zalmen Ziegelheim donated

3 weeks ago $10.00
In honor of Mendy Nueman

יואל ב"ר אהרן donated

3 weeks ago $86.00
In honor of די לינקע בעק טיש...

Jacob Moseson donated

3 weeks ago $100.00
In honor of Yehuda Aryeh ben Rivka

Aaron Spector donated

3 weeks ago $18.00
In honor of חתן וכלה

Hersh Gluck donated

3 weeks ago $100.00

Anonymous donated

3 weeks ago $72.00

Samuel Mezei donated

3 weeks ago $18.00
In honor of Yitzchok serhofer

J S donated

3 weeks ago $50.00
In honor of My beloved brother Duvid mier

Moshe Stein donated

3 weeks ago $18.00

Pinye Steinwurzel donated

3 weeks ago $36.00
In honor of חתן וכלה

Plastics Galore donated

3 weeks ago $500.00
In honor of My Dear Friend

Anonymous donated

3 weeks ago $18.00
In honor of ....

Solomon Reisman donated

3 weeks ago $36.00

Moshe Sander donated

3 weeks ago $36.00
In honor of ידידי היקר איש החסד והמדע מורינו ר הערשי שיחיה

Moshe Glauber donated

3 weeks ago $18.00
In honor of FM home loans

Anonymous donated

3 weeks ago $50.00

Issac Gelbstein donated

3 weeks ago $360.00
In honor of העסקנים מרדכי איתמר הירש משה זאב פריינד

Anonymous donated

3 weeks ago $100.00
In honor of מרדכי איתמר,משה וואלף

Mordechai Schlesinger donated

3 weeks ago $18.00
In honor of Mendel Hersh

Joel Weingarten donated

3 weeks ago $25.00

Yoel Schwartz donated

3 weeks ago $36.00

Yoel Schwartz donated

3 weeks ago $36.00

A Z L donated

3 weeks ago $140.00

Miriam donated

3 weeks ago $18.00

Shlomo Braun donated

3 weeks ago $100.00

Anonymous donated

3 weeks ago $36.00
In honor of Mutty H

Anonymous donated

3 weeks ago $50.00
In honor of Motty H

Anonymous donated

3 weeks ago $18.00
In honor of ר' מרדכי איתמר

יושע הערש גליק donated

3 weeks ago $18.00
In honor of מוטי הירש

Yoel Deutsch donated

3 weeks ago $36.00
In honor of F5 Hiring Solutions

Aryeh Rosenthal donated

3 weeks ago $18.00
In honor of Aryeh Leibish Rosenthal

Mendy Neuman donated

3 weeks ago $180.00
In honor of הרב עוזר שליט"א

Berish Schwimmer donated

3 weeks ago $36.00
In honor of מיין ברודער דוד מאיר און מיינע ידידים שמעון און מענדי וכו

Anonymous donated

3 weeks ago $100.00
In honor of Mendy

YY donated

3 weeks ago $36.00
In honor of מענדי
+ See more

Free Fundraising for Jewish Causes
  • 0% Commission
  • Easy 3 Minute Set Up
  • 24/6 Customer Service
Start Your Campaign Now

Popular Campaigns

Latest Campaigns

Help pay for Kaddish to be said for Zvi ben Yisroel

Help pay for Kaddish to be said for Zvi ben Yisroel

On Purim Katan Zvi ben Yisroel was buried by a Rabbi a son and a daughter. There was no Minyan for Kadish and there is a slim chance that Kadish will

More Info >

Wedding

Wedding

My name is Moshe and I am studying at the yeshiva of Rabbi Zamir Cohen and I need money for a wedding. I would be very happy if there is someone here

More Info >

Hachnosas Kallah - Orphan wedding fund

Hachnosas Kallah - Orphan wedding fund

If we don't take care of them who will? Take part in this AMAZING opportunity to help an Orphaned family make a wedding.

More Info >

Help My Friend Go To His Child's Wedding With Simcha

Help My Friend Go To His Child's Wedding With Simcha

טייערע ברידער. א איד וואס איז ביז נישט צו לאנג צוריק געווען א פרייליכע געזונטע טאטע

More Info >

Urgent Hachnusas Kallah Campain

Urgent Hachnusas Kallah Campain

Dearest Family & Friends, We’re writing to you for an urgent matter of Gemilas Chesed and Hachnusas Kallah. A close relative of mine has b”h re

More Info >

Hachnassat Kallah

Hachnassat Kallah

I am a previous lone soldier and I am G-d willing getting married in a month. I spent almost two years of my life serving in the Nesach Yehuda branch&

More Info >

An orphan Kallah needs your help

An orphan Kallah needs your help

Imagine a family of 18 orphans in desperate need of some help.  Now, imagine that in a small contribution you can actually get them the assistance

More Info >

שבת התאחדות ישיבת עריבות התורה

שבת התאחדות ישיבת עריבות התורה

תלמידי הישיבה מתכוננים לשבת התעלות מיוחדת במקומות הקדושים לרגל סיום  מבצע שובבי"ם

More Info >

Grossman Family Fund

Grossman Family Fund

Please help a widow and her five orphans rebuild their lives. R' Yosef Grossman zt"l, a beloved yungerman from Pittsburgh, passed away after su

More Info >

PLEASE HELP REB ELIMELECH'S EYNIKEL TO GET MARRIED

PLEASE HELP REB ELIMELECH'S EYNIKEL TO GET MARRIED

 טייערער ליבער פריינט עס קומט מיר אהן שווער צו שרייבן די שורות ווייל איך גלייך ניש

More Info >

Our Boys, Our Future, Our Derech

Our Boys, Our Future, Our Derech

Chaverim Youth Organisation provides a healthy outlet for boys from the kehillas in London, Manchester and Gateshead. Uplifting summer camps, winter c

More Info >

HELP SAVE HIS LIFE

HELP SAVE HIS LIFE

It is now a full year that my nine-year-old grandson has been diagnosed with a brain stem glioma (tumor). Although in its early stages it seemed that

More Info >
See more campaigns

Latest Donations

Anonymous donated

17 min ago $7.00
HELP! Yeshiva Mashgiach Suffers Heart Attack

Anonymous donated

19 min ago $36.00
Support Outreach Judaism to Keep Jews Jewish!

Anonymous donated

24 min ago $18.00
7 ORPHANS JUST LOST THEIR MOM: Please Join Rav Kanievsky In Saving My Family From Starvation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of chana golda bas yisrael

Yitzchok Bader donated

42 min ago $18.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 hour ago $18.00
7 ORPHANS JUST LOST THEIR MOM: Please Join Rav Kanievsky In Saving My Family From Starvation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Joshua Sternbuch donated

1 hour ago $360.00
Yeshivas Afula - Emergency Building Campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Dmitry Rubinshteyn donated

1 hour ago $36.00
7 ORPHANS JUST LOST THEIR MOM: Please Join Rav Kanievsky In Saving My Family From Starvation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 hour ago $5.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Yair Avini donated

1 hour ago $75.00
Father of three premature children now dealing with his own unexplained illness (Shalom Baruch ben Shulamis Bracha)

Anonymous donated

1 hour ago $36.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Yaakov Yoseif ben Shmuel Eliezer

Howard Cuckle donated

1 hour ago $50.00
MY WIFE ELENA NEEDS YOUR HELP TO TREAT CANCER

Edward T Fleischmann donated

2 hours ago $100.00
Remembering Devora (Adelman) and Aliza Levenberg

ALIZA Davidovit donated

2 hours ago $70.00
Help a Mother of 4 pay her rent!

Daniel Cavalier donated

2 hours ago $50.00
Remembering Devora (Adelman) and Aliza Levenberg

Anonymous donated

2 hours ago $18.00
Single Mother With Four Young Children!!!
In honor of Raizel bracha bat chava for zivug a

Anonymous donated

2 hours ago $36.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!

Nicole Feldman donated

2 hours ago $18.00
7 ORPHANS JUST LOST THEIR MOM: Please Join Rav Kanievsky In Saving My Family From Starvation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Asher Lemel ben Chaim

Chaya Krohn donated

2 hours ago $18.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of leah bas miriam

Anonymous donated

2 hours ago $3.00
HELP! Yeshiva Mashgiach Suffers Heart Attack

Joseph Percal donated

2 hours ago $50.00
Remembering Devora (Adelman) and Aliza Levenberg

Aron Blum donated

2 hours ago $100.00
Help My Friend Go To His Child's Wedding With Simcha
In honor of Chaim teller

Anonymous donated

2 hours ago $54.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Hadassah Chaviva bas Tova

A H donated

2 hours ago $10.00
Help My Friend Go To His Child's Wedding With Simcha

Anonymous donated

2 hours ago $50.00
Fund Fay's Therapy

Anonymous donated

3 hours ago $180.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!

Jarred Abelson donated

3 hours ago $10.00
7 ORPHANS JUST LOST THEIR MOM: Please Join Rav Kanievsky In Saving My Family From Starvation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Claudia Farias donated

3 hours ago $5.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Refuah Schlema for my daughter

Anonymous donated

3 hours ago $55.00
7 ORPHANS JUST LOST THEIR MOM: Please Join Rav Kanievsky In Saving My Family From Starvation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

3 hours ago $18.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

3 hours ago $5.00
7 ORPHANS JUST LOST THEIR MOM: Please Join Rav Kanievsky In Saving My Family From Starvation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Benjamin Kolman donated

3 hours ago $26.00
הכנסת כלה
In honor of Our beloved Usher Yankey

Anonymous donated

3 hours ago $18.00
העלפט אן אייניקל פון ר' אלימלך גיין אינטערן חופה ביום היארצייט כ"א אדר ב
In honor of Hershel

ZD donated

3 hours ago $50.00
Help marry off the daughter of a Ben Torah

Anonymous donated

3 hours ago $54.00
Cancer Revisits Family; Another Child Diagnosed!

Zevi donated

3 hours ago $36.00
Single Mother With Four Young Children!!!

Anonymous donated

3 hours ago $7.00
7 ORPHANS JUST LOST THEIR MOM: Please Join Rav Kanievsky In Saving My Family From Starvation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of klal yisroel

Joel Singer donated

3 hours ago $50.00
Help My Friend Go To His Child's Wedding With Simcha
In honor of Chaim Teller

Moshe S donated

3 hours ago $36.00
Help pay for Kaddish to be said for Zvi ben Yisroel

Joel Singer donated

3 hours ago $50.00
העלפט א נאנטער קרוב מיינער
In honor of Lipa zicherman

JORDAN YASGUR donated

4 hours ago $200.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Tzvi Hirsch ben Yechezkel z"l, Fradl Rochel bat Mordechai Yosef z"l

Joel Karczag donated

4 hours ago $180.00
Help My Friend Go To His Child's Wedding With Simcha
In honor of Chaim Teller

Peerim Enterprises donated

4 hours ago $100.00
Help pay for Kaddish to be said for Zvi ben Yisroel

Alti Schwartz donated

4 hours ago $10.00
Help pay for Kaddish to be said for Zvi ben Yisroel

Miriam Lieberman donated

4 hours ago $25.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Yaakov Feinstein donated

4 hours ago $180.00
Help pay for Kaddish to be said for Zvi ben Yisroel

Aidy Berger donated

4 hours ago $100.00
HELP SAVE A FAMILY
In honor of Rikki Rosenberg

M R donated

4 hours ago $180.00
Help pay for Kaddish to be said for Zvi ben Yisroel
In honor of GT SIGNS, LAKEWOOD NJ

Yochanon Nussenzweig donated

4 hours ago $18.00
Help My Friend Go To His Child's Wedding With Simcha

Matthew Welik donated

4 hours ago $5.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Catherine Geckle donated

4 hours ago $15.00
Support Outreach Judaism to Keep Jews Jewish!
In memory of Benjamin Mostaccio
+ See more

How does TheChesedFund.com work?

TheChesedFund.com is a revolutionary and easy to use platform for any Orthodox Jewish cause to raise funds quickly. SImply follow these steps and your campaign will be well on it’s way to reaching tens of thousands of potential donors across the globe!

Step 1: Create a free account on TheChesedFund.com

Step 2: Start your campaign

Step 3: Accept donations

Does TheChesedFund.com take a commission on funds that are raised?

Nope! TheChesedFund does not collect commissions on donations unlike other crowdfunding sites. The platform is free to use and we do not charge a commission to any fundraiser.

The only fee that fundraisers pay are the credit card processing fees (If you know a way around this, please email us at Support@thechesedfund.com)

We rely on users like yourself to donate to The Chesed Fund so we can continue helping others in need.